Blue Energy - Duurzame energieopwekking door techniek met zout en zoet water

Innovatief membraan dat Blue Energy opwekt op plaatsen waar zoet en zout water elkaar raken. Dit wordt al toegepast op de Afsluitdijk.

De techniek kan wereldwijd worden toegepast in rivieren die in zee uitstromen. Het bedrijf REDstack ontwikkelde deze Blue Energy, waarbij er geen CO2 uitstoot plaatsvindt. De techniek draagt daarmee bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. REDstack biedt Nederland kansen om de techniek als exportproduct in te zetten.

In beeld: pitch op 7 september bij het ministerie van EZ

Meer informatie vindt u via REDstack

Rick Siebers, directeur RedStack bv
Beeld: ©EZ
Rick Siebers, RedStack bv