Growboxx - Planten in droge gebieden met minder water laten groeien

De van recycled papier gemaakte afbreekbare Growboxx® plant cocoon is een ‘intelligente emmer’. Met de technologie kunnen gebieden die worden geteisterd door droogte, hitte en/of erosie worden beplant. Daarmee wordt 90% minder water verbruikt, tegen 90% lagere kosten en wordt een gemiddeld overlevingspercentage behaald van 90%.

Met deze techniek kan de planter bovendien een productieve boom in combinatie met groenten, struiken of bloemen planten. De techniek is zo goedkoop dat de planter deze kan betalen met de opbrengst van de groenten die hydroponisch (het kweken van planten in water, waaraan de noodzakelijke voedingsstoffen zijn toegevoegd)  in het deksel van de bak groeien. De Groasis Ecological Water Saving Technology biedt de lokale bevolking in droge gebieden een oplossing voor de waterproblematiek en het daarmee samenhangende voedselprobleem.

Bekijk op youtube het interview met Pieter Hoff van Groasis

In beeld: pitch bij het ministerie van EZ

Meer informatie vindt u via Groasis.

Pieter Hoff van Groasis met de Nationaal Icoon 2016 trofee
Pieter Hoff van Groasis met de Nationaal Icoon 2016 trofee