QuTech - Onderzoek voor quantum computing en quantum internet

QuTech, onderzoeksinstituut voor quantum computing en quantum internet, bereikte in 2015 een doorbraak in de quantumtechnologie met een zogenoemde ‘Bell test’. Wetenschappers toonden aan dat elektronen in twee diamanten, gescheiden van elkaar door 1,3 km campus, een onzichtbare en instantane verbinding kunnen hebben. Hiermee heeft het grote sprongen gemaakt in de ontwikkeling naar quantumcomputers.

Met quantumcomputers kun je gigantische hoeveelheden data analyseren en hier allerlei verbanden en patronen uit destilleren. Op basis van andere inzichten kunnen hierdoor allerlei nieuwe wetenschappelijke theorieën ontstaan. Het zou een enorme revolutie voor de wetenschap betekenen. Ook kunnen quantumcomputers met zeer gedetailleerde simulaties theorieën testen en die kunnen daarmee verder worden ontwikkeld.

Albert Einstein stelde in 1935 een fundamentele vraag over ons universum: kan, zoals de theorie van de kwantummechanica voorspelt, het waarnemen van een object instantaan gevolgen hebben voor een ander object, zelfs als dat zich aan de andere kant van de Melkweg bevindt? Einstein weigerde dat laatste te accepteren, en noemde het ‘spookachtige invloed op afstand’. Het experiment van QuTech laat zien dat de ‘spookachtige invloed’ echt bestaat. Het biedt mogelijkheden voor een nieuwe manier voor beveiligde communicatie, die onmogelijk valt af te luisteren.

De revolutionaire ontwikkeling bleef niet onopgemerkt.  ‘s Werelds grootste chipfabrikant Intel investeerde 50 miljoen dollar in het bedrijf om quantumchips te ontwikkelen. Ook Microsoft investeerde fors in het bedrijf QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU is het gelukt om interesse voor quantum technologie te wekken. De Europese Commissie heeft voorgesteld een miljard euro beschikbaar te maken voor een grootschalig Europees onderzoeksprogramma voor quantumtechnologie binnen het zogenoemde 'FET Flagship programma Quantum Technologies'. Wetenschappers van verschillende disciplines zullen de quantummechanica verder ontwikkelen en worden er nieuwe toepassingen op de markt gebracht.

Het ministerie van Economische Zaken heeft samen met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Nederland instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek, de TU Delft, TNO en de  topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) gezorgd voor publieke financiering en steunt het bedrijf met 146 miljoen euro.