Gekweekte stamcellen - Levende biobank

De stichting HUB test kankermedicijnen op levend weefsel van patiënten, dat in een lab tot een mini-orgaan is opgekweekt. Grote hoeveelheden van deze organoiden, die zijn afgeleid van stukjes tumor of gezond weefsel, vormen een zogenoemde ‘Living Biobank’. Hiermee kunnen medicijnen worden ontwikkeld die zijn toegesneden op de unieke, genetische code van de tumor van de patiënt.

Deze methode werpt inmiddels z’n vruchten af. Het Hubrecht Instituut en HUB introduceerden nieuwe organoid modellen voor longkanker, ovariumkanker en borstkanker. Ook is er - in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenuis - nu een organoid test om vast te stellen of de dure, nieuwe medicijnen voor Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) daadwerkelijk voor individuele patienten gaan werken.
Er is een groeiende groep van vaak jonge patienten met zeldzame vormen van taaislijmziekte, die dankzij de organoid-test met succes met deze middelen worden behandeld, terwijl de verzekeraar vergoedt.  

Een twintigtal biofarmabedrijven hebben inmiddels een licentie-overeenkomst gesloten met de HUB, waaronder Galapagos en Janssen Pharmaceuticals. Het succes van de organoidtesten heeft zelfs geleid tot de lancering van Human Cancer Models Initiative (HCMI), een internationaal organoidinitiatief waar HUB, Cancer UK, Sanger Institute (UK) en het National Cancer institute (USA) deel van uitmaken.

Ook heeft het nationaal icoonproject een prominente plaats gekregen in de Kennis- en Innovatieagenda van de topsector Life Science and Health.
De stichting Hubrecht Organoid Technology stelt zich tot doel de organoidentechnologie verder te ontwikkelen en wereldwijd in te zetten voor nieuwe geneesmiddelen voor kankerpatiënten. De HUB is een samenwerking van het UMC Utrecht en de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen). De HUB groeit op dit moment snel en heeft nu circa 35 werknemers.