De uitdaging

Nationale Iconen dragen bij aan oplossingen voor de volgende maatschappelijke uitdagingen:

  • Gezondheid, demografische verandering en welzijn;
  • Klimaat, hulpbron efficiëntie, grondstoffen;
  • Veilige samenleving;
  • Voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien- en maritiem onderzoek en bio-onderzoek;
  • Veilige, schone en efficiënte energie;
  • Slim, groen en geïntegreerd vervoer;
  • Inclusieve- en innovatieve samenleving.

Ze ondersteunen de doelstellingen van het programma Horizon 2020, dat Europees onderzoek en innovatie stimuleert.

Economisch perspectief

De mate waarin de projectresultaten economische waarde voor Nederland kunnen creëren is een belangrijk aspect bij de beoordeling. Ook belangrijk zijn:

  • Verwachtingen wat betreft bedrijvigheid, omzet en marktpotentie
  • Kan dit project leiden tot grootschalige toepassing?
  • In welke mate heeft het project de potentie om substantieel bij te dragen aan het verdienvermogen van Nederland of een spin-off te genereren richting andere sectoren en bedrijven?

Technologische kwaliteit en mate van innovatie

De internationale stand der techniek is bij de beoordeling van de projecten de maatstaf. Excellente baanbrekende innovatieve projecten waar Nederland internationaal koploper is of kan worden scoren hoger. Het project straalt de innovatieve ambities van Nederland uit waardoor het inspirerend is voor burgers, ondernemers, potentiële afnemers en wetenschappers. Dit zorgt voor een positief sentiment.

Reglement

Lees het reglement (pdf) voor de benoeming tot Nationaal Icoon.