Inreda Diabetic (Goor): kunstalvleesklier voor mensen met diabetes

De Inreda AP maakt het mogelijk de zelfredzaamheid van mensen met diabetes te verhogen, beter te monitoren en daardoor complicaties te voorkomen. Deze kunstmatige alvleesklier – een volledig automatisch systeem dat de gehele glucose regulatie van de patiënt overneemt - levert daardoor een duidelijke bijdrage aan gezondheid en kwaliteit van leven. Het biedt veel meer gemak voor de kwaliteit van leven van diabetespatiënten (geen constante ingewikkelde berekeningen en geen angst voor te lage bloedsuikers) en draagt bovendien bij aan de kostenbesparing in de zorg.

WAT
Kunstalvleesklier, die de regulatie van bloedsuikerwaarden (glucose) overneemt van mensen met diabetes type 1. Het is het enige bi-hormonale apparaat ter wereld dat volledig automatisch werkt en waarin alle componenten geïntegreerd zijn. Het meet met 2 sensoren bloedglucose en bewegingsactiviteit en stuurt direct bij door ofwel insuline (bij te hoge bloedglucose) in te spuiten ofwel glucagon (bij te lage bloedglucose). Hierdoor hoeft de patiënt niet meer zelf te meten en na te denken over hoeveel en wanneer te spuiten. Een recente test is veelbelovend: 99,2 procent van de tijd een glucosewaarde binnen de streefwaarden en volledige reductie van te lage bloedsuikers (hypoglycemie).

WAAROM
1 op de 14 mensen in Nederland heeft diabetes. Met de huidige hulpmiddelen lukt het hen vaak niet om de juiste bloedsuikerwaarden te bereiken. Daardoor lopen zij continu het risico op complicaties, ziekenhuisopname of schade op lange termijn. Robin Koops van Inreda is zelf diabetes type 1-patient. Hij besloot daarom een oplossing te bedenken.  De interniste-endocrinologe Arianne van Bon testte het apparaat bij haar patiënten, van wie de bloedsuikerwaarden verbeterden en de klachten verminderden.

WIE
Robin Koops is oprichter van Inreda Diabetic in Goor en heeft als diabetespatiënt het apparaat zelf ontwikkeld en op zichzelf getest. Hij gebruikt het apparaat nu al maanden met goede resultaten.

MAATSCHAPPELIJK BELANG
Europa telt 55 miljoen diabetespatiënten en Nederland kent 120.000 type 1-patiënten. Daarvan zit 80 procent niet op juiste bloedsuikerwaarde. Dat betekent dat ze moeilijk de juiste balans bereiken via medicatie of met bestaande apparaten, waarbij ze zelf meten en spuiten. Ook voor ouders  en kinderen met diabetes kan dit apparaat een uitkomst bieden. Het verbetert  de kwaliteit van leven van diabetespatiënten: geen insuline spuiten, geen constante ingewikkelde berekeningen en geen angst voor te lage bloedsuikers. En beperkt lange termijnschade (zoals amputatie) en bijbehorende hoge kosten. Doel is nu om het product naar de markt te brengen. Daar is CE-certificering voor nodig, die in het voorjaar van 2020 wordt verwacht.