Oxycom Fresh Air (Raalte): natuurlijke luchtbeheersing in gebouwen

De uitstoot van broeikasgassen door koeling is goed voor 7% van de mondiale emissies. Dit willen we beperken. Onze innovatieve systemen koelen en ventileren zonder gebruik van milieubelastende koudeartikelen en realiseren tot 90% energiebesparing. Verder zijn onze systemen 10 tot 15 keer efficiënter dan bestaande aircotechnologieën en stoten daardoor minder CO₂ uit. Onze technologie zal zeker impact op de gemiddelde opwarming van de aarde hebben als de producten wereldwijd beschikbaar komen.

WAT
Natuurlijke luchtbeheersing die koelt op basis van verdampend water. Het innovatieve koelsysteem Oxycom Fresh Air koelt en ventileert zonder dat daar milieubelastende koudemiddelen aan te pas komen. De systemen zijn 10 tot 15 keer efficiënter dan bestaande aircotechnologieën en stoten daardoor minder CO₂ uit. Hoe warmer en vochtiger de lucht, hoe groter de efficiëntie. Dit in tegenstelling tot bestaande systemen.

WAAROM
Oxycom Fresh Air is tot 90 procent energiezuiniger en 10 tot 15 keer efficiënter dan traditionele airconditioningsystemen. Daardoor stoot het systeem veel minder CO₂ uit. Het systeem past geen ozonafbrekende, schadelijke stoffen toe, maar gebruikt water als natuurlijk koudemiddel. Het resultaat is een binnenklimaat van hoge kwaliteit. Er is geen compressor nodig en de eenvoudige installatie is nagenoeg onderhoudsvrij.

WIE
Oxycom in Raalte ontwikkelt systemen voor natuurlijke luchtbeheersing in gebouwen op basis van de “Hydrochill fin”. Hun missie: van het koelen op basis van verdampend water de wereldwijde standaard voor airconditioning maken.

MAATSCHAPPELIJK BELANG
Dit project heeft grote maatschappelijke potentie en verdienpotentie. De technologie is baanbrekend en disruptief en er zijn mogelijkheden voor opschaling. Oxycom richt zich nu alleen nog op de bedrijvenmarkt. Met de ontwikkeling van een consumentenproduct kan het bedrijf een veel grotere markt aanboren en op grotere schaal opereren. Om het bedrijf een volgende fase in te helpen zijn lange termijn investeerders nodig.