PowerNEST (IBIS Power, Eindhoven): extra verdieping op pand combineert energie uit zon en wind

PowerNEST is een prefab zonne- en windenergieturbine waarvan 1 exemplaar jaarlijks genoeg energie opwekt voor 7 appartementen. Deze combinatie van wind- en zonne-energie levert 6 keer meer energie op dan alleen zonnepanelen op hetzelfde oppervlak en heeft geen hinderlijke geluidsproductie of trillingen. De turbine wekt decentraal energie op, waardoor geen aansluiting op het energienet nodig is. Ook is PowerNEST twee keer goedkoper dan energie uit zonnepanelen. Deze techniek kan uitkomst bieden voor woongebouwen en kantoren.

WAT
PowerNEST voorziet in een extra verdieping op een gebouw, die energie uit zon en wind slim combineert. Dit levert een duurzaam concept op, dat tot 6 keer meer energie opgewekt dan conventionele zonnepanelen op een dak. Er zijn wereldwijd al verschillende PowerNEST-projecten die gebouwen tot 14 verdiepingen het hele jaar door volledig voorzien van energie.

WAAROM
PowerNEST is ontworpen om het opkomende energieprobleem van gebouwen vanaf 5 niveaus en hoger op te lossen. De hedendaagse zonnetechnologie kan gebouwen tot 3 niveaus van stroom voorzien. Dat komt door de beperkte dakruimte en de aanwezigheid van ventilatiebuizen en andere installaties. Daardoor is maximaal 70 procent van een dak voor zonnepanelen te gebruiken. PowerNEST lost dit probleem op door het dakoppervlak 4 meter omhoog te heffen en zelfs uit te laten steken vanaf de dakrand. Hierdoor is 120 procent van het totale dakoppervlak beschikbaar voor zonne-energie. PowerNEST is efficiënter dan andere bestaande duurzame systemen. Het maakt gebruik van zon en wind, die elkaar in 1 systeem geïntegreerd versterken.  Het wekt decentraal energie op, waardoor geen aansluiting op het energienet nodig is. Ook is PowerNEST twee keer goedkoper dan energie uit zonnepanelen.

WIE
IBIS Power in Eindhoven introduceert een baanbrekende oplossing die duurzame energie levert voor hoogbouw.

MAATSCHAPPELIJK BELANG
Dit soort slimme, maatschappelijk relevante toepassingen, die bestaande technieken combineren, hebben veel potentie. PowerNEST genereert zoveel mogelijk energie op een beperkt dakoppervlak van hoge gebouwen en levert daarmee een aantrekkelijke terugverdientijd op. Bovendien is PowerNEST aan te passen aan een architectonisch ontwerp, waardoor de esthetische waarde van gebouwen groeit. Na een succesvol pilotproject in Utrecht, ontwikkelt IBIS inmiddels projecten in meerdere grote steden, op Bonaire en elders in het buitenland. Er liggen volop kansen, waaronder in Caribisch Nederland. Daar is elektriciteit relatief duur, maar volop zon en wind.