Smart*Light (Delft/Eindhoven): inventief mobiel instrument dat röntgenstraling genereert voor medisch-, materiaal- en kunstonderzoek.

Smart*Light is een compact en verplaatsbaar instrument dat gebruikmaakt van nieuwe versnellertechnologie om laserlicht om te zetten in intense en coherente röntgenstraling. Smart*Light kan gebruikt worden voor klinische toepassingen voor medische diagnostiek, in onderzoekslaboratoria voor het ontwikkelen van nieuwe materialen en voor onderzoek naar topkunstwerken in musea. Dit instrument maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de chemische samenstelling van kunstwerken laag voor laag te analyseren.

WAT  
Compact, flexibel en mobiel instrument dat röntgenstraling genereert voor medisch-, materiaal- en kunstonderzoek. De Smart*Light van slechts een paar meter groot, is een duurzaam en betaalbaal alternatief voor bestaande, grote en kostbare röntgenapparaten Een mooi voorbeeld van een ontwikkeling waar de exacte wetenschap, techniek en kunst op een bijzondere manier samen komen. Zoals bij het aanschouwelijk maken van nieuwe inzichten in de schilderijen van Rembrandt.

WAAROM
Röntgenstraling is essentieel bij de ontwikkeling van nieuwe hightech materialen, betrouwbare klinische diagnoses en bij restauratie van kunstwerken. Het maakt de structuur van materialen en weefsels (en veranderingen daarin) in detail zichtbaar. Bestaande apparaten zijn groot en kostbaar en niet beschikbaar in de Benelux. Dankzij baanbrekende versnellertechnologie van Nederlandse bodem zijn diagnoses binnenkort ook mogelijk met de Smart*Light, van slechts een paar meter groot. Dit apparaat is flexibel te plaatsen in ziekenhuizen, laboratoria, fabrieken en musea.

WIE
Smart*Light is een uniek samenwerkingsverband van universiteiten (o.a. TU Delft en Eindhoven), bedrijven (o.a. VDL) en musea (o.a. Museum Boijmans van Beuningen). Het samenwerkingsverband exploiteert nu een tiental pilotmodellen.  

MAATSCHAPPELIJK BELANG
Op langere termijn biedt Smart*Light potentieel voor medische beeldvorming in ziekenhuizen en voor het bestuderen van de authenticiteit en degradatieprocessen van waardevolle kunstwerken. Het instrument kan ook bijdragen aan het onthullen van verborgen lagen onder bestaande schilderijen. Een van de mogelijke klanten is Tata, die het apparaat kan inzetten bij de productie van staal. Het economisch perspectief op termijn is waarschijnlijk groot. Het apparaat heeft meer toepassingsgebieden en er is veel belangstelling van partijen uit binnen- en buitenland. Daarnaast ligt er de ambitie om ‘field labs’ op te zetten, en vanaf 2027 met commerciële serieproductie te beginnen.