Duurzaam vloeibaar ijzer produceren

Met een nieuw proces om staal te produceren kan de traditionele keten worden vervangen. Dit maakt het mogelijk waar ook ter wereld ruwijzer te produceren met 20% minder CO2 uitstoot. In combinatie met CO2 opslag, zou dat 80% minder CO2 uitstoot  mogelijk maken.

De nieuwe manier om vloeibaar ijzer te produceren vanuit de grondstoffen ijzererts en kolen verkort de keten om tot de productie van staal te komen. In de huidige productie zijn drie stappen nodig om ruwijzer te produceren: een sinterfabriek, een kooksfabriek en een hoogoveninstallatie. Hetzelfde kan nu in één enkele stap worden bereikt, wat een aanzienlijke besparing van energie en CO2 uitstoot oplevert. Met deze verwerkingsmethode kan meer gerecycled staalschroot worden ingezet. Met HIsarna wordt de transitie naar een circulaire economie mogelijk.

In beeld: pitch op 7 september bij het ministerie van EZ

Meer informatie vindt u via Tata Steel