Grondstoffen winnen uit sanitair afvalwater

Ecotechnologie met algen voor sanitair afvalwater. Wint waardevolle grondstoffen zoals fosfor terug (nutriëntenkringloop) en breekt tegelijkertijd stoffen als medicijnresten en ziekteverwekkers af om watervervuiling te voorkomen. Door het schaarse  fosfor uit menselijke uitwerpselen her te gebruiken, kan voorzien worden in 22% van de wereldvraag.

Micro-algen zuiveren het afvalwater. De voedingsstoffen dienen als mest voor snelgroeiende algen.

Door de fosfor uit uitwerpselen te hergebruiken ontstaat er  een circulaire economie. Voedingsstoffen keren terug in de bodem. De methode kan wereldwijd worden gebruikt en het levert bovendien een waardevol product op: algenbiomassa.

In beeld: pitch op 7 september bij het ministerie van EZ

Meer informatie vindt u via NIOO-KNAW