Bestrijding verkeerslawaai

Er is een nieuw product, “de Whisstone”, in de strijd tegen verkeerslawaai. Met de Whisstone wordt geluidsreductie bereikt door het afbuigen van geluid.

Dit akoestische principe is nog niet eerder uitgewerkt tot een effectieve maatregel. Het geluid van langsrijdend verkeer wordt via lage betonblokken langs de weg afgebogen. Dit levert een besparing op de geluidsintensiteit vergelijkbaar met bestaande maatregelen, zoals schermen en stil asfalt. 

Het is bovendien een oplossing waarbij het uitzicht vanuit auto of trein niet wordt belemmerd. Het bedrijf 4Silence, dat de Whisstone ontwikkelde, is verbonden aan de Universiteit Twente. 

In beeld: pitch op 7 september bij het ministerie van EZ

Meer informatie vindt u via 4Silence